Handlezen.

handenkringen

In de handen kan men veel zien, de linker hand is wat je mee gekregen hebt en de rechterhand is wat men er van gemaakt heeft.

De grootste lijnen zijn van belang bij mij, ik ga geen uur in de handen kijken als de consultanten komen voor de kaarten, het is een onderdeel van het consult, dus bekijk ik enkel de grootste lijnen.

Men kan er uit afleiden hoe de persoon in elkaar zit, welke problemen hij heeft of gehad heeft, welke zaken er nog moeten overwonnen worden enz….

Aan de diepte en vormen van de lijnen kan men ook veel zien, hoe dieper de lijnen hoe intenser het ligt bij die persoon, bvb iemand met een goede gezondheid zal bepaalde lijnen hebben die dieper liggen, wat niet wil zeggen dat mensen met ondiepe lijnen niet gezond zijn.

De lijnen van de handen zijn een beetje zoals de ogen, ze zijn de spiegels van de ziel.

handlijnkunde handlijnkundegr